Om oss

Välkommen till en plats där nyfikenhet och kunskap möts för att diskutera genmodifierade organismer och deras roll i vår framtid. Hos oss hittar du en balanserad samling av information, där nyanserade perspektiv på GMO, mat och jordbruk tas upp. Vår ambition är att göra komplexa vetenskapliga ämnen tillgängliga och begripliga för alla.

Webbplatsen drivs av två passionerade profiler inom området. Anna Johansson är en erfaren biolog och jordbruksforskare med över ett decennium inom branschen. Hennes expertis inom genetik och hållbart jordbruk är en av pelarna i vårt arbete. Med en vision om att överbrygga klyftan mellan vetenskap och allmänheten, bidrar Anna med djuptgående analyser och fakta kring GMO-produkter och deras inverkan på ekosystemet.

Den andra halvan av teamet, Erik Svensson, är en engagerad näringsvetare och kommunikationsexpert, som har specialiserat sig på folkbildning och policy inom livsmedelssektorn. Erik ansvarar för att översätta den vetenskapliga forskningen till lättillgängliga resurser och bidrar med en social aspekt till diskussionerna som tar plats på vår plattform.

GMO-guiden.se är till för dig som söker kunskap och klarhet. Vi är stolta över att kunna erbjuda en opartisk källa till att lära och få insikt i hur våra matvanor, hälsan och miljön påverkas av genmodifiering. Tack för att du besöker oss och deltar i en viktig dialog om vår planets framtid.