GMO och resistensutveckling hos skadedjur: Hur påverkar genmodifierade grödor skadedjurs resistens?

GMO och resistensutveckling hos skadedjur illustration

Genmodifierade organismer (GMO) har varit en kontroversiell men också banbrytande teknologi inom jordbruket. Ett av de vanligaste argumenten för GMO är att de kan bidra till att minska användningen av pesticider och bekämpningsmedel genom att ge grödorna inbyggt skydd mot skadedjur. Denna teknik erbjuder många fördelar, men samtidigt har forskning påvisat att skadedjur kan utveckla … Läs mer