GMO och övergödning: Hur påverkar genmodifierade grödor vattenmiljön och övergödning?

GMO och övergödning: Hur påverkar genmodifierade grödor vattenmiljön och övergödning?

Genmodifierade organismer (GMO) har väckt stor debatt världen över sedan de först introducerades i livsmedelsproduktionen. Å ena sidan erbjuder de möjligheten att öka avkastningen och förenkla jordbruket genom att göra grödor mer motståndskraftiga mot skadedjur, sjukdomar och extrema väderförhållanden. Å andra sidan finns det oro över deras inverkan på miljön och möjliga långsiktiga effekter på … Läs mer