GMO och klimatförändringar: Kan genmodifierade grödor hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna?

GMO och klimatförändringar illustration

Genmodifierade organismer, eller GMO (från engelskans Genetically Modified Organisms), har fungerit som en het potatis i samhälleliga och vetenskapliga diskussioner i årtionden. Å ena sidan är det en lovande teknologi som erbjuder möjligheter att öka skördar, motstå sjukdomar och anpassa sig till de allt svårare odlingsförhållanden som klimatförändringarna medför. Å andra sidan finns det oro … Läs mer