Ekologiskt jordbruk vs. GMO

Ekologiskt jordbruk vs. GMO illustration

I dagens samhälle står vi inför många utmaningar när det gäller vår matproduktion. Å ena sidan har vi ekologiskt jordbruk som framhäver naturliga processer och biodiversitet, och å andra sidan har vi genmodifierade organismer (GMO) som utvecklats för att öka avkastning och motstå sjukdomar. Detta ämne är flerdimensionellt och det finns starka argument från båda … Läs mer