GMO:s historia och framtid

GMO illustration

Genteknikens metoder har revolutionerat det sätt på vilket människan manipulerar och förändrar naturen. Genmodifierade organismer, eller GMO (Genetiskt Modifierade Organismer), är växter, djur och mikroorganismer vars genetiska material har förändrats på ett sätt som inte sker naturligt genom parning eller naturliga rekombinationer. Sedan dessa tekniker först användes har GMO blivit ett omdiskuterat ämne, med argument … Läs mer