GMO i livsmedelsindustrin: Hur används genmodifierade ingredienser i livsmedelsproduktionen?

GMO i livsmedelsindustrin illustration

Genmodifiering av organismer har förändrat det sätt på vilket vi framställer och förstår mat på. Idag har tekniken drivit livsmedelsindustrin till nya höjder, men den har också skapat en del kontroverser och debatter. Som konsumenter ställs vi inför en mångfald av produkter på hyllorna, varav en del innehåller genmodifierade ingredienser. I denna artikel kommer vi … Läs mer